Home / ਜੀ.ਟੀ.ਏ. ਨਿਊਜ਼ (page 151)

ਜੀ.ਟੀ.ਏ. ਨਿਊਜ਼

ਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟ ਉਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਬੂਹੇ

2 ਮਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਟਾਰਟਅਪਵੀਜ਼ਾਪ੍ਰੋਗਰਾਮਤਹਿਤ 51 ਉਦਮੀ ਬਣੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਵਾਸੀ ਓਟਵਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਸਟਾਰਟਅਪਵੀਜ਼ਾਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਇਮੀਗ੍ਰਾਂਟ ਉਦਮੀ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਰਹੇ ਹਨਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਘੱਟ ਆਮਦਨਵਰਗ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰਵਿਕਾਸਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾਲਾਭਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। 2 ਮਈ 2016 ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ …

Read More »

ਪਾਵਰਏਡ ਸੈਂਟਰ ਬਰੈਂਪਟਨ ‘ਚ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਲਾਈਵ 14 ਮਈ ਨੂੰ

ਬਰੈਂਪਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਅਮਰਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨਜ਼ ਬੈਨਰਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿਧਸ਼ਾਇਰ, ਗਾਇਕ ਅਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜਦਾਲਾਈਵਸ਼ੋਅਬਰੈਪਟਨ ਦੇ ਪਾਵਰਏਡਸੈਂਟਰਵਿਖੇ 14 ਮਈਦਿਨਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਅਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕਰੀਬਸਾਢੇ ਛੇ ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਯਾਦਰਹੇ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਸਤਿੰਦਰ ਸਰਤਾਜ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾਟੂਰਦਾ ਇਸ ਸਾਲਦਾਆਖਰੀਸ਼ੋਅ ਹੈ। ਟਿਕਟਦੀਕੀਮਤ$ 39, 49, 59, 69, 79 ਅਤੇ ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ …

Read More »

ਹੁਣ 25 ਹਜ਼ਾਰਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਫ਼ਾਈਲਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ

ਟੋਰਾਂਟੋ/ ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਲਈਦਾਅਵਾਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨਬਣਾਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਲਕਲੇਮਸਕੋਰਟਲਈਆਨਲਾਈਨਸਰਵਿਸਜ਼ ਦਾਵਿਸਥਾਰਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾਹੈ। ਹੁਣ 25 ਹਜ਼ਾਰਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਫ਼ਾਈਲਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਆਨਲਾਈਨਸਰਵਿਸਆਮਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ਾਰਮਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਤਿਆਰਕਰਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਸਹੂਲਤਦੇਵੇਗੀ। ਉਹ ਅਦਾਲਤਦੀਫ਼ੀਸਵੀਆਨਲਾਈਨ ਹੀ …

Read More »

ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਸਿਹਤਦਾਵੀ ਰੱਖੇਗਾ ਧਿਆਨ

ਟੋਰਾਂਟੋ : ਓਨਟਾਰੀਓਸਰਕਾਰਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਸਿਹਤ’ਤੇ ਹੋਰਜ਼ਿਆਦਾਧਿਆਨਦੇਣਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤਪ੍ਰੋਗਰਾਮਤਿਆਰਕਰਰਹੀਹੈ। ਇਸ ਵਿਚਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦਪੂਰਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰਕੀਤਾਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧਵਿਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ, ਮਾਂ-ਬਾਪਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਹੈ।ਓਨਟਾਰੀਓਵਿਚਸਰਕਾਰੀਫੰਡਿੰਗ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਵਿਚਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ।ਰਿਸਰਚ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚਸਿਹਤ ਨੂੰ …

Read More »

ਬਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮਹੀਨਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ

ਬਰੈਂਪਟਨ/ ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿਟੀਆਫ਼ਬਰੈਂਪਟਨਵਿਚਦੂਜਾਸਾਲਾਨਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜਮਹੀਨਾਰਿਸੈਪਸ਼ਨਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਲਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਚ ਯੋਗਦਾਨਦੇਣਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਨਾਮਵਰਹਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਸਨਮਾਨਿਤਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨਸਿਟੀਹਾਲਵਿਚ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜਮਹੀਨਾ ਮਨਾਉਣਾ ਇਕ ਮਾਣਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ ਇਸ ਲਈਵੀਖ਼ਾਸ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੇ …

Read More »

ਮਾਲਟਨ ਮਹਾਨ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 1 ਮਈ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ

ਟੋਰਾਂਟੋ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : 317ਵੇਂ ਖਾਲਸਾਸਾਜਨਾਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਚੁਅਲਸੈਂਟਰਲ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਈਦਿਨਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਵਰ੍ਹੇ ਵਾਂਗ ਮਾਲਟਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਰੈਕਸਡੇਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਮਹਾਨਨਗਰਕੀਰਤਨ ਸਜੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਧਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤਕਰਨਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰਕੀਰਤਨਵਿਚਸ਼ਾਮਲਹੋਣ ਮੌਕੇ ਸਮੂਹਵੀਰਕੇਸਰੀਦਸਤਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕੇਸਰੀ …

Read More »

ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂਘਟਨਾ’ਤੇ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਫੈਡਰਲਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ

ਮੁਆਫ਼ੀ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ‘ਤੇ ਮਰਹਮ : ਵਿੱਕ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰੈਂਪਟਨ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਬਰੈਂਪਟਨਵੈਸਟ ਤੋਂ ਐਮਪੀਪੀਵਿਕ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਜ਼ਾਰੀਕੀਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸਬਿਆਨਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵੀਨਸਪਾਰਕਵਿਚ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਮੈਂਬਰਮੋਸ਼ਨ 71 ਦੁਆਰਾ ਫੈਡਰਲਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਊਸ ਆਫਕਾਮਨਸਵਿਚਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂਘਟਨਾਲਈ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਮਾਗਾਟਾਮਾਰੂ 1914 ਦੀਸਰਕਾਰਦਾ ਇਕ ਮਾੜਾਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ …

Read More »

ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਰੇਗੀ ਵੈਨਕੂਵਰ-ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਫ਼ਲਾਈਟ

ਵੈਨਕੂਵਰ/ ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ ਏਅਰਕੈਨੇਡਾ ਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਤੋਂ ਭਾਰਤਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਨਾਨਸਟਾਪਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਫ਼ਲਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਦਾਐਲਾਨਕੀਤਾਹੈ।ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਫ਼ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਤਰੀਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਫ਼ਤੇ ਵਿਚਤਿੰਨਵਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਏਅਰਕੈਨੇਡਾਦੀਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿੱਧੀ ਸਰਵਿਸਬੀਤੇ ਸਾਲ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ …

Read More »

ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਊਥਏਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਭਾਲ

ਬਰੈਂਪਟਨ/ ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ 21 ਡਵੀਜ਼ਨਕ੍ਰਿਮੀਨਲਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਬਿਊਰੋ ਨੇ ਜਾਂਚਕਾਰ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12.45 ਵਜੇ ਇਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਯੋਨਹਮਲੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੀਭਾਲਕਰਰਹੀਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ …

Read More »

ਓਨਟਾਰੀਓ ਅਸੈਂਬਲੀ ‘ਤੇ ਝੂਲਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ

ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹਿਬ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ‘ਚ ਮਨਾਈ ਗਈ ਵਿਸਾਖੀ ਟੋਰਾਂਟੋ/ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੰਵਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ‘ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਟਰਾਂਟੋ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ (ਕੂਈਨਜ਼ ਪਾਰਕ) ਦੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ 247 ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਕਸ ਰੂਮ ਹੈ ‘ਚ ੳਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਤੇ …

Read More »