Home / ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਲਮ / ਪਰਵਾਸੀ ਨਾਮਾ

ਪਰਵਾਸੀ ਨਾਮਾ

ਮਹਿੰਗਾਈ
ਦੈਂਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲਾ ਸਭ ਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦਾ,
ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਜਾਏ।
ਭਾਅ Grocery ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ Double ਹੋਏ,
ਦੋ ਡਾਲਰਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਲੀਟਰ ਨਾ ਗੈਸ ਆਏ।
ਟੱਬਰ ਹੰਭ ਗਿਆ ਲਾ-ਲਾ ਦੋ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ,
ਪਰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤਕ ਪੂਰਾ ਨਾ ਖ਼ੇਸ ਆਏ।
Mental Health ਵੀ ਏਥੇ ਡਾਂਵਾਂ-ਡੋਲ ਹੋਈ,
ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖਾ ਝੱਟ ਤੈਸ਼ ਜਾਏ ।
ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ,
ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਏ ।
ਸਾਡੇ ਬੱਜਟ ਦਾ ਚਕਰਵਿਊ ਤੋੜ੍ਹ ਦਏ ਜੋ,
ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਏ ।
ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਲਈ Canada ਸੀ ਪੈਰ ਪਾਇਆ,
‘ਗਿੱਲ ਬਲਵਿੰਦਰ’ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਏ ।
ਗਿੱਲ ਬਲਵਿੰਦਰ
CANADA +1.416.558.5530 ([email protected] )

 

Check Also

ਪਰਵਾਸੀ ਨਾਮਾ

TORONTO ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹਾਲ TORONTO ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਿਨ ਚੱਲੇ ਗੋਲੀ, ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਬਿਨ ਲੰਘਦਾ ਦਿਨ …