Breaking News
Home / ਕੈਨੇਡਾ / ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ

ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ

ਬਰੈਂਪਟਨ, ਓਨਟਾਰੀਓ : ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਕਿ ਲੋਕ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਡਾਲਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਵੇਂ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੂਟ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਡੈਂਟਲ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬੀਮੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੱਚਾ $1,300 ਤੱਕ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਭੁਗਤਾਨ ($650 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ)। ਇਹ $90,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। $500 ਤੋਂ 1.8 ਮਿਲੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਾ ਟਾਪ-ਅੱਪ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਜਟ 2022 ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਵਨ-ਟਾਈਮ ਫੈਡਰਲ ਲਾਭ ਕੈਨੇਡਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਨੀਫਿਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟਰੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿ-ਫੰਡ ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਲਾਭ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ $35,000 ਤੋਂ ਘੱਟ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ $20,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਐਡਜਸਟਡ ਸ਼ੁੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਫੀਸਦੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੋਸਟ-ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਲੋਨ ‘ਤੇ ਸੰਘੀ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨਾਲ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੋਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਔਸਤ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ $3,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਰੈਪਿਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਸਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਫੰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। 12 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਮੋਰਟਗੇਜ ਐਂਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਟੀ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ $500 ਮਿਲੀਅਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਰੈਂਪਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਗੇ।

 

Check Also

ਭਾਵਪੂਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਰਿਹਾ ਡਾ. ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਆਰ-ਪਾਰ’

ਟੋਰਾਂਟੋ : ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਾਹਿਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮਹੀਨਾਵਾਰ …