Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵੇਖੀ ਚਾਬੀ ਭਰ ਕੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ…

ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵੇਖੀ ਚਾਬੀ ਭਰ ਕੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣ…

316844-1rz8qx1421419655-300x225ਜਸਪਾਲ ਝੋਰੜ ਖਿਡਾਉਣਿਆਂ ਵਾਲੇ
ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਮੰਦਾ ਜਾ ਸੀ ਮਖਿਆ ਚੱਲ ਕੰਮ ਹੀ ਬਦਲ ਲਈਏ । ਆਪਾਂ ਖਿਡਾਉਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਖਿਡਾਉਣੇ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ‘ਚ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕੋਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਤੇ ਰਬੜ ਦੇ ਬਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਉਣੇ ਪਏ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਰਾਜਨਾਥ ਰਬੜ ਦਾ ਅਡਵਾਨੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਖਿਡਾਉਣਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ ਸਨ । ਮੈਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਾਲੂ ਯਾਦਵ ਦਾ ਬਟਨ ਦੱਬ ਬੈਠਾ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਜਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ”ਅਰੇ ਬੁੜਬੱਕ ઠਭੂਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਚਾਰਾ ਲਾਉ ਆਜ ਹਮ ਚਾਰ ਖਾਊਂਗਾ” ઠਮੈਂ ਦਵਾ ਦਵ ઠਵਾਪਿਸ ਰੱਖ ਦਿਂਤਾ । ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਰਬੜ ਦਾ ਮੋਦੀ ਦਖਾ; ਉਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਦੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ; ઠਮਖਿਆ ਏ ਚਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ; ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਨਵਾਂ ਮਾਲ ਆਇਆ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁਣੇ। ਉਸ ਨੇ ਫੋਨ ઠਕੀਤਾ ਬੀ ਆ ਮੋਦੀ ਜੀ ਚਾਬੀ ‘ਤੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੈਲਾਂ ‘ਤੇ; ઠਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਚਾਬੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਨੇ; ઠ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਹੈਨੀ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ઠਜਿਹੜੇ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਚਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈઠ; ਲਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ । ਲਉ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਚਾਬੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਭਰ ਕੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਛੱਡਿਆ ; ઠਮੋਦੀ ਜੀ ਭੌਹਂਦੇ ਪੈਰੀਂ ਚੱਲ ਪਿਛਾਂਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲ ઠਨੂੰઠ; ਦੋ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਚਾਬੀ ਭਰ ਕੇ ਪਰ ਮੋਦੀ ਪਿਛਾਂਹ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣઠ; ਦੁਕਾਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਹੋਰ ਪੀਸ ਕੱਢਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਰੋਗ; ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਸੋਪੰਜ ‘ਚ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਭਸੂੜੀ ਪੈ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੱਮ ਚੁਟਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ; ਮਖਿਆ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ઠਏ ਪੁੱਠਾ ਤਾਂ ਮੁੜਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਪੱਟੂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਚੜਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ । ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ઠਤੇ ਜਦੋਂ ਭਰੀ ਚਾਬੀ ઠਤਾਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਬਣੇ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ । ਪਰ ਫੇਰ ਜਹਾਜ਼ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਉਤਾਂਹ ਨੂੰ ਕਰ ਕੇ ਖੜ ਜਾਇਆ ਕਰਨ; ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁੱਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਗਾਂਹ ਕਿਉਂ ਨੀ ઠਤੁਰਦੇ ; ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਟੂ ਜਹਾਜ਼ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਕਰ ਕੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈਂਦਾઠ।ઠ
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਹੋਰ ਦਖਾ; ઠਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ; ઠਮਖਿਆ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਫਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈઠ। ਮਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਫਰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ।ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਗਵਾ ਲਏ ઠਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ઠਡੇਲਿਆਂ ઠਵੱਟੇ ਨੀ ਸਿਆਣਦਾ । ਮਖਿਆ ਖੜ ਜਾ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਨਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੱਸ ਕਢਣੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ; ઠਕੱਢਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਮੁੱਠੀਆਂ ‘ਚ ਥੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਆਂઠ। ਉਹਨੇ ਅਲਮਾਰੀ ਖੋਲੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਪਏ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਲੂਕਾ ਖੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਢੀਂਡਸਾ ઠਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦਾ ਭੂੰਦੜ ઠਤੇ ਲਾਲ ਖੱਖਾ ਜਾ ઠਵਿਰਸਾ ਵਲਟੋਹਾઠ; ਗੱਲ ਕੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਬੱਸ ਕੱਲਾ ਮਜੀਠੀਆ ਚਿੱਟਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਔਫਰ ਦੱਸ ਕੀ ਹੈ ઠਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤਿੰਨ ਮਜੀਠੀਏ ਕੱਠੇ ਲਾਵੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਭੋਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮੈਕ ਦੀ ਪੁੜੀ ਫਰੀઠ। ਤੇ ਜੇ ਕੱਠੇ ਚਾਰ ਡਿਪਟੀ ਸੀ ਐਮ ਸਾਬ ਲਵੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਪਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ઠ ਅੱਠ ઠG B ઠਮੈਮਰੀਕਾਰਡ ઠਫਰੀ। ਤੇ ઠਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਬ ਤੇ ਕੀ ਔਫਰ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁਛਿਆ । ਕਹਿੰਦਾ  ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਬਾਦਲ ਸਾਬ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਦੋ ਮੱਕੜ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲਕ ਫਰੀ । ਫੇਰ ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜਿਆਣੀ ਸਾਬ ‘ਤੇ ਪਈ ਜਿਹੜੇ ઠਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ; ਮਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਔਫਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ; ਕਹਿੰਦਾ ઠਇੱਕ ਜਿਆਣੀ ਨਾਲ ਇੱਕ 8 PM ਵਿਸਕੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਫਰੀઠ; ਮਖਿਆ ઠਇੱਕ ਡੱਬੇ ‘ਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿਆਣੀ ਸਾਬ ਨੇ; ઠਕਹਿੰਦਾ ਬਾਰਾਂ;
ਮੈ ਕਿਹਾ ਚਾਰ ਡੱਬੇ ਜਿਆਣੀ ਸਾਬ ਹੀ ਪੈਕ ਕਰਦੇઠ। ਮੈਂ ਚਿੱਤ ‘ਚ ਸੋਚਿਆ ઠਜਿਆਣੀ ਵਿਕੇ ਨਾ ਵਿਕੇ ਵਿਸਕੀ ਦਾ ઠਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸੌ ਤਾਂ ਖਰਾ ਹੈ । ઠ

Check Also

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਨਾਮ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਗੈਰ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਰਾਜ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ : ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ …