Home / ਨਜ਼ਰੀਆ / ਟੈਕਸ ਸਕੈਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਟੈਕਸ ਸਕੈਮ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਰੀਆ ਦਿਓਲ
ਸੀਪੀਏ ਸੀਜੀਏ, 416-300-2359
ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਆਰ ਏ ਜਾਂ ਕਨੇਡਾ ਰੈਵੀਨਯੂ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਫੈੇਸਲਾ ਜਾਂ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਆਉਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੱਗ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਕੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਬਟੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਠੱਗ ਸੀ ਆਰ ਏ ਦਾ ਜਾਹਲੀ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵਰਤਕੇ ਆਮ ਵਿਅੱਕਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵੀਨਯੂ ਏਜੰਸੀੇ ਤੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਰੀਫੰਡ ਬਣਦਾ ਹੈ,ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁਣੇ ਦੇਵੋ ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰੀਫੰਡ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਟ ਵਿਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਢਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅੱਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਿਜਨਸ ਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਆਡਿਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਭਾਸਾ ਵਰਤਕੇ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਰਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁਕੇ ਹਨ,ਜੇ ਪੈਸੇ ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਤਾਂ ਹਥਕੜੀ ਲਾਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਨਵਾਂ ਵਿਅੱਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਸਟੋਰ ਵਿਚੋਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਡ ਦੇ ਪਿਛੇ ਦਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  ਠੱਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਪੇਮੈੰਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੱਗੇ ਜਾ ਚੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਰਾਡੀਆਂ ਵਲੋਂ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਿੰਨ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਿਛੇ ਜਿਹੇ ਇਕ ਬਿਜਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਹੈ , ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ,ਜੇ ਹੁਣੇ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਿਜਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਵਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ,ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।
ਪੁਲੀਸ ਅਤੇ ਸੀ ਆਰ ਏ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸਕੈਮ ਬਾਰੇ ਵਾਰਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਰੀਪੁਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅੱਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ,ਉਸਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜੇਲ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ,ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੀਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦ ਵਿਅੱਕਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਲਿ ਸਟੋਰ ਵਿਚੋਂ ਜਾਕੇ 12000 ਡਾਲਰ ਦੇ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਵਿਅੱਕਤੀ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਕੇ ਠੱਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜ ਦਿਤੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਸਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਦਿਤੀ।
ਸੀ ਆਰ ਏ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਠੱਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵੀਨਯੂ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵੀਨਯੂ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ, ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਵਿਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਕਦੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਂ ਹੀ ਕਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੇਲ ਭੇਜਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਨੇਡਾ ਰੈਵੀਨਯੂ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਤਕੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫੋਨ ਆਉਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਫਾਰਮੇਸਨ ਨਾਂ ਦੇਵੋ, ਅਤੇ ਫੋਨ ਕੱਟਕੇ ਇਸਦੀ ਸੂਚਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਦੇਵੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਿਸ ਆਫ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਤੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵੀਨਯੂ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਲਿਖਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵੀਨਯੂ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਟੋਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਮਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਸਰਵਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਠੱਗ ਸੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਆਏ ਵਿਅੱਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਹੇ 6800 ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਇਕ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਹਿਆ  ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ,ਟੈਕਸ ਮੈਸੇਜ, ਵਇਸ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਫਰਾਡ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਜਾਂ ਬਿਜਨਸ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ, ਪਨੈਲਿਟੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵੀਨਯੂ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਾਮਨਜੂਰ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਰਿਕਵਰੀ ਪਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੀ ਆਰ ਏ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਖੋਹਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 416-300-2359 ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Check Also

ਔਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ

ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੇ ਪੱਲਣ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਵੀ ਡੈਫਨੇ ਮਾਰਲਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ”ਔਰਤ ਦੀ …