Breaking News
Home / ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਲਮ / ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰੁਪਿੰਦਰ (ਰੀਆ) ਦਿਓਲ
ਸੀਜੀਏ, ਸੀਪੀਏ 2130 ਨਾਰਥ ਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵ ਯੂਨਿਟ 245 ਬਰੈਂਪਟਨ, ਨਾਰਥ ਪਾਰਕ
ਅਤੇ ਟਾਰਬਰਾਮ ਰੋਡ ਨਾਰਥ ਪਾਰਕ416-300-2359
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਮਦਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਸ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਏ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਵੇਂ ਜੀਐੇਸਟੀ, ਐਚ ਐਸ ਟੀ ਕਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਗਰੰਟੀਡ ਇਨਕਮ ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਲਾਭ ਟੈਕਸ ਰੀਟਰਨ ਭਰਨ ਤੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰਸਨਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ 30 ਅਪਰੈਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਇਸ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭਰੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ 5% ਪਨੈਲਿਟੀ ਅਤੇ 1% ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਪਨੈਲਿਟੀ ਲਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਗਲਤੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਪਨੈਲਿਟੀ ਦੁਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਨੈਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਜੇ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਟਰਨ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ‘ਤੇ 5% ਤੱਕ ਮਿਸਰਤ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਆਏ ਵਿਅੱਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਰਿਟਰਨ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਣੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹੀ ਰਿਟਰਨ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਕ ਮੁੱਢਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਤੇ ਨਾਨ ਰੈਜੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਚ ਐਸ ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਰੀਫੰਡ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿਚ 18 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਜੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਸਪਾਊਜ਼ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇ ਚੈਕ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅੱਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਟੀ4 ਸਲਿਪ ਉਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਟੀ4 ਸਲਿਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਅੰਦਾਜੇ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਨਾਲਿਟੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਟੀ4 ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਰਿਟਰਨ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰਜਨਲ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਅਨੁਸਾਰ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ੳਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਰੇਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਦੂਹਰਾ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਰਿਟਰਨ ਇਕੋ ਹੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਕਈ ਬੈਨੀਫਿਟਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 11635 ਡਾਲਰ ‘ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਉਨਟਾਰੀਓ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਮਟ 10171 ਡਾਲਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਿਲਾਕੇ 20.05% ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋਕੇ 53.53% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ‘ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਜਨਲ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਰਜਨਲ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਵਰੇਜ ਰੇਟ ਇਕ ਉਹ ਰਕਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸ ਬਰੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ‘ਤੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਇਹ ਰਿਟਰਨਾਂ ਚੈਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਤਸੱਲੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਵੇਲੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੇ। ਆਪਣੀ ਰਿਟਰਨ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਵਲੋ ਮੰਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਹਰ ਇਕ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਸਿਸਟਮ ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਬੱਜਟ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਉਪਰ ਨਿਗਾ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਜਾਂ ਬਿਜਨਸ ਟੈਕਸ ਭਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਪੈਡਿੰਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਨਵੀ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰੈਵੀਨਿਊ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-300-2359 ‘ਤੇ।

Check Also

ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫੋਰਸਜ਼ ਬੇਸ ਵਿਚ

ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ (ਕਿਸ਼ਤ 13ਵੀਂ (ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਲਈ ਪਿਛਲਾ ਅੰਕ ਦੇਖੋ) ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ …