Breaking News
Home / ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਲਮ / ਟੈਕਸੀ ਬਿਜਨਸ ਅਤੇ ਠੀਕ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਟੈਕਸੀ ਬਿਜਨਸ ਅਤੇ ਠੀਕ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਰੁਪਿੰਦਰ (ਰੀਆ) ਦਿਓਲ
ਸੀਜੀਏ, ਸੀਪੀਏ 2130 ਨਾਰਥ ਪਾਰਕ ਡਰਾਈਵ ਯੂਨਿਟ 245 ਬਰੈਂਪਟਨ, ਨਾਰਥ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਟਾਰਬਰਾਮ ਰੋਡ ਨਾਰਥ ਪਾਰਕ 416-300-2359
ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਮੇਸਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੌਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਡ ਹਨ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇ-ਚੈਕ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ ਕਿਤੇ ਵਿਚ ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸਨ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਇਡ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਹਨ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ। ਕਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਜਨਸ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਕੈਟਗਰੀ ਵਿਚ ਆਉੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਵੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਕਸ ਛੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐਚ ਐਸ ਟੀ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਐਚ ਐਸ ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
ਸੀ ਆਰ ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਟੈਕਸੀ ਉਪਰੇਟਰ ਐਚ ਐਸ ਟੀ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਚਾਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਟੈਕਸੀ ਅਤੇ ਲਿਮੋਜੀਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਹੀ ਐਚ ਐਸ ਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮੀਟਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਵਾਲੀ ਲਿਮੋਜੀਨ ਹੋਵੇ।
ਜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਡਿਸਪੈਚ ਫੀਸ ਤੇ ਵੀ ਐਚ ਐਸ ਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਪਾਰਸਲ ਡਲਿਵਰੀ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿਚ ਵੀ ਐਚ ਐਸ ਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਿਜਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਉਪਰ ਐਚ ਐਸ ਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਰ ਦੀ ਗੈਸ, ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ, ਕਾਰ ਰਿਪੇਅਰ ਅਤੇ ਕਾਰ ਵਾਸ਼  ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਐਚ ਐਸ ਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸੀ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਤੇ ਐਚ ਐਸ ਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਤੇ ਵੀ ਐਚ ਐਸ ਟੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਟੈਕਸ ਕਲੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਐਚ ਐਸ ਟੀ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਭਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ । ਜੇ  ਐਚ ਐਸ ਟੀ ਵੱਧ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਿਜਨਸ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਐਚ ਐਸ ਟੀ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੱਧ ਐਚ ਐਸ ਟੀ ਦਿਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੀਫੰਡ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਐਚ ਐਸ ਟੀ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਕ ਰੈਗੂਲਰ ਤਰੀਕਾ ਦੂਜਾ ਕੁਇਕ ਮੈਥਿਡ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਇਕ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਸੀ ਆਰ ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਐਚ ਐਸ ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸੀ ਉਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਸੈੇਲਫ-ਅੰਪਲਾਇਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਟੈਕਸੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਸੈਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ  ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਪਰਵਾਈਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ  ਤੋਂ ਟੈਕਸੀ ਪਲੇਟ ਲੀਜ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ  ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਡਿਸਪੈਚ ਸਰਵਿਸ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ  ਸੈੇਲਫ-ਅੰਪਲਾਇਡ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਂਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੈੇਲਫ-ਅੰਪਲਾਇਡ ਟੈਕਸੀ ਉਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਐਚ ਐਸ ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉੰਕਿ ਸੀ ਆਰ ਏ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਲੈਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਟੈਕਸੀ ਬਿਜਨਸ ਦੀ  ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਸੈਟਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਊੇੰਸਪਲਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਿਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਕ ਟੈਕਸੀ ਉਪਰੇਟਰ ਇਹ ਖਰਚੇ ਕਲੇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜੇ ਟੈਕਸੀ ਰੈਂਟ ਜਾਂ ਲੀਜ ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰਚਾ ਟੈਕਸ ਡੱਡਟੀਬਲ ਹੈ। ਇੰਸੋਰੈਂਸ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਕਸੀ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਿਜਨਸ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਕਸੀ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਈਸੈਂਸ ਲੈਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਟਰਾਂਜੈਕਸਨ ਫੀਸ ਵੀ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਕਲੇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸ ਵੀ ਖਰਚੇ ਵਿਚ ਗਿਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਖਰਚੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵਿਅੱਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਗਿਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਐਚ ਐਸ ਟੀ ਤੁਸੀ ਪੇ ਕੀਤੀ ਬਿਜਨਸ ਪਰਚੇਜ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਐਚ ਐਸ ਟੀ ਤੁਸੀ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਟਰਿਪ ਸੀਟਾਂ, ਖਰੀਦ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਰਸੀਦਾਂ 6  ਸਾਲ ਤੱਕ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਟੈਕਸੀ ਓਪਰੇਟਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਬਿਲਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਰਚੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੌਖੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਕਈ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ ਮੇਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਚ ਅਕਾਊਟਿੰਗ ਦਾ।
ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪਨੈਲਿਟੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀ ਆਰ ਏ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਐਚ ਐਸ ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 416-300-2359 ਤੇ।

Check Also

ਪਰਵਾਸੀ ਨਾਮਾ

ਗਿੱਲ ਬਲਵਿੰਦਰ +1 416-558-5530 No Direct Flight to India ਸਿੱਧੀ Flight ਨਾ India ਤੋਂ ਕੋਈ …