Home / ਨਜ਼ਰੀਆ (page 2)

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਨਜ਼ਰੀਆ

ਰੋਟੀ ‘ਚ ਕਿਰਕਲ ਵਾਂਗ ਹਨਰਸਮਾਂ ਵਿਹੂਣੇ ਵਿਆਹ

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹੀਦਰਪੀੜ੍ਹੀਸਮਾਜਿਕਵਿਕਾਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਉਣਜਾਣਦੀਪ੍ਰਕਿਰਿਆ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਸਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਮੋਹ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹਦੀਕਲਪਨਾਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਭਾਵੇਂ ਫਿੱਕੀ ਪੈਜਾਵੇ ਪਰਵਿਆਹਕਰਨਅਤੇ ਕਰਾਉਣਦੀਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਿਚਪੈਂਠਬਣਾਉਣਲਈਵੀਵਿਆਹਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ …

Read More »

ਗੁੜ ਅਤੇ ਰੱਬ

ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦਕੀਤੀ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰੀਵੀਰੂਹਕਰ ਗਈ? ਭਾਵਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜ ਦਾਮਿਠਾਸਵਾਲਾ ਗੁਣ ਉਸਦੀਵਿਸ਼ੇਸਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਣਾਤਮਿਕਤਾਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁੜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ …

Read More »

ਗੱਲ ਜਾਂਦੀਵਾਰਦੀ

ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੁਫੇਰੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਯਾਰਦੀਰਹੇਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਾਂਦੀਵਾਰਦੀਰਹੇਗੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਮੜ੍ਹਕਨਾਲ ਟੌਹਰ ਨਵਾਬਦੀ। ਸਾਥ ਛੱਡੂ ਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀਮਹਿਕ ਗੁਲਾਬਦੀ। ਜ਼ੁਲਮਲਈ ਡੱਟਣਾ ਗੱਲ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰਦੀਰਹੇਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਾਂਦੀਵਾਰਦੀਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਛਮਰੋੜ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਫੋਕਾ ਗੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ …

Read More »

ਪਰਵਾਸੀਨਾਮਾ

ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਦਮ ਗਰਮੀਂ ਕੈਨੇਡਾਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟਣ ਲੱਗੀ, Speedਕਰੋਨਾਦੀ ਨੂੰ ਪਰਪੈਂਦੀਠੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਹੀਂ । A C ઠਬੰਦਕਰਕੇ ઠHeat ઠਅਸਾਂ ਛੱਡਲੈਣੀ, ਪੱਕਾਬੀਮਾਰੀਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭਿਆ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ । ਇੱਕੋ ਛਿੱਟੇ ਨਾਲਖਹਿੜਾ ਇਹ ਛੱਡਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਵੀਭੇਜਿਆ ਐਸਾ ਜੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ । ਇੱਕ ਵਾਰਖਾਧਿਆਂ ਹੋ ਜਾਏ ਛੂ-ਮੰਤਰ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨੇ …

Read More »

ਰੋਟੀ ‘ਚ ਕਿਰਕਲ ਵਾਂਗ ਹਨਰਸਮਾਂ ਵਿਹੂਣੇ ਵਿਆਹ

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਸਾਡੀ ਸੱਭਿਅਤਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜਿਆਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵਿਆਹ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀੜ੍ਹੀਦਰਪੀੜ੍ਹੀਸਮਾਜਿਕਵਿਕਾਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਉਣਜਾਣਦੀਪ੍ਰਕਿਰਿਆ’ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਸਾਰ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਮੋਹ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹਦੀਕਲਪਨਾਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਭਾਵੇਂ ਫਿੱਕੀ ਪੈਜਾਵੇ ਪਰਵਿਆਹਕਰਨਅਤੇ ਕਰਾਉਣਦੀਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਿਚਪੈਂਠਬਣਾਉਣਲਈਵੀਵਿਆਹਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ …

Read More »

ਗੁੜ ਅਤੇ ਰੱਬ

ਵਿਅੰਗਾਤਮਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਫਰਿਆਦਕੀਤੀ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਉਤਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਮੇਰੀਵੀਰੂਹਕਰ ਗਈ? ਭਾਵਅਰਥ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁੜ ਦਾਮਿਠਾਸਵਾਲਾ ਗੁਣ ਉਸਦੀਵਿਸ਼ੇਸਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਣਾਤਮਿਕਤਾਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁੜ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ …

Read More »

ਗੱਲ ਜਾਂਦੀਵਾਰਦੀ

ਦੁਸ਼ਮਣ ਚੁਫੇਰੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਯਾਰਦੀਰਹੇਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਾਂਦੀਵਾਰਦੀਰਹੇਗੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਮੜ੍ਹਕਨਾਲ ਟੌਹਰ ਨਵਾਬਦੀ। ਸਾਥ ਛੱਡੂ ਨਾਂ ਕਦੇ ਵੀਮਹਿਕ ਗੁਲਾਬਦੀ। ਜ਼ੁਲਮਲਈ ਡੱਟਣਾ ਗੱਲ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰਦੀਰਹੇਗੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਾਂਦੀਵਾਰਦੀਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਪੂਛਮਰੋੜ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਨਹੀਂ। ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਲਲਕਾਰੇ ਫੋਕਾ ਗੱਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ …

Read More »

ਪਰਵਾਸੀਨਾਮਾ

ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਦਮ ਗਰਮੀਂ ਕੈਨੇਡਾਦੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘੱਟਣ ਲੱਗੀ, Speedਕਰੋਨਾਦੀ ਨੂੰ ਪਰਪੈਂਦੀਠੱਲ੍ਹ ਹੈ ਨਹੀਂ । A C ઠਬੰਦਕਰਕੇ ઠHeat ઠਅਸਾਂ ਛੱਡਲੈਣੀ, ਪੱਕਾਬੀਮਾਰੀਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੱਭਿਆ ਹੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ । ਇੱਕੋ ਛਿੱਟੇ ਨਾਲਖਹਿੜਾ ਇਹ ਛੱਡਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਬਾਬੇ ਵੀਭੇਜਿਆ ਐਸਾ ਜੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ । ਇੱਕ ਵਾਰਖਾਧਿਆਂ ਹੋ ਜਾਏ ਛੂ-ਮੰਤਰ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਨੇ …

Read More »

ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿੰਡ “ਸੇਖਾ “ਦੀਫੇਰੀ

ਹਰਮਿੰਦਰਧਾਲੀਵਾਲਮਲੇਸ਼ੀਆ ਕੈਨੇਡਾਵਾਲਾਬਲਜਿੰਦਰ ਸੇਖਾ, ઠਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੁੱਥਲੀ ਦੇ ਸਿਰਨਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾਮਨਾਲਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਪਨਾਲਮੁਲਾਕਾਤਦਾਸਿਲਸਿਲਾ ਉਸ ਸਮੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ઠਸਾਥੀਸਤਿੰਦਰਸਿੱਧੂ ਅਮਰੀਕਾਅਤੇ ਜਸਦੀਪਬਾਜਵਾਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲਫੇਸਬੁੱਕ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾਵਿੱਚਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ઠਸੈਟਲਹਨ। ਸੇਖਾ ਪਿੰਡਦਾਨਾਮਦੇਖਿਆਂ ਹੀ ઠਮੇਰੇ ਮਨਅੰਦਰਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਹਾਨਕਵਿਸ਼ਰਬਾਬੂ ਰਜਬਅਲੀਖਾਨਸਾਬ੍ਹ ਦੀਮਾਲਵੇ ਦੇ …

Read More »

ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ

ਡਾ. ਦੇਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਾਂ ਬੇਜਾਨ ਵਸਤੂ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ, ਵਾਤਾਵਰਣੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ …

Read More »