Breaking News
Home / ਕੈਨੇਡਾ / Front / ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਰੋਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੱਛਣ

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਰੋਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੱਛਣ

ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ: ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਰੋਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ; ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲੱਛਣ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ / ਬਿਊਰੋ ਨੀਊਜ਼

ਫਿਰ ਵੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਰੋਗ ਦਾ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣ ਪਦਾਰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

WHO ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹਰ ਸਾਲ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜਿਆਂ, ਦਿਲ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਦਾ ਹੈ। 0.01 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੋਂ 300 ਮਾਈਕਰੋਨ ਤੱਕ ਦੇ ਕਣ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਅਧਿਐਨ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਡਿਸਆਰਡਰਜ਼ – ਏਅਰ ਪਲੂਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਿ ਰਿਸਕ ਆਫ਼ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਡਿਜ਼ੀਜ਼: ਏ ਰਿਵਿਊ – ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਰੋਗ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਖੂਨ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਂ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹ ਲੈਣ ਰਾਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਕ ਅਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਤੰਤੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਜਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਲਫ਼ਾ-ਸਿਨੁਕਲੀਨ ਦੇ ਸੰਚਵ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਨ – ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜੋ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡੋਪਾਮਿਨਰਜਿਕ ਨਿਊਰੋਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਅੰਤੜੀਆਂ ਦੀ ਸੋਜਸ਼ ਅਤੇ ਅਲਫ਼ਾ ਸਿਨੁਕਲੀਨ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਚਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰ ਗੈਸਟਰੋਇੰਟੇਸਟਾਈਨਲ ਟ੍ਰੈਕਟ (ਅੰਤੜੀ) ਤੋਂ ਵਗਸ ਨਰਵ ਰਾਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ

ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਰੋਗ, ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਅਣਇੱਛਤ ਜਾਂ ਬੇਕਾਬੂ ਹਰਕਤਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੱਲਣਾ, ਕਠੋਰਤਾ, ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ। ਜਦੋਂ ਕਿ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਗਭਗ 5-10% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਰੋਡੀਜਨਰੇਟਿਵ ਡਿਸਆਰਡਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਸਬਸਟੈਂਟੀਆ ਨਿਗਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੋਪਾਮਾਈਨ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਟ੍ਰਾਂਸਮੀਟਰ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਰਸਾਇਣਕ ਦੂਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਤੰਤੂ ਸੈੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਬਲਯੂਐਚਓ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ 92 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਅਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ-ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਵਾ ਹੈ। MedicinePlus.gov ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਰਕਿਨਸਨਵਾਦ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਕਿੰਸਨ’ਸ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮਾਨ ਲੱਛਣ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਗਾੜ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

Check Also

ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਾਧਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ

ਕਿਹਾ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ’ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬਰਬਾਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : …