ਤਮੰਨਾ

ਅਗਰ ਹਮ ਜ਼ਖਮੋਂ ਕੋ ਸੀਨੇ ਕੀ ਤਮੰਨਾ ਕਰਤੇ ਭੀ ਤੋ ਕੈਸੇ ਕਰਤੇ
ਕਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਖਮ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਥੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਜੀਣੇਂ ਕੋ?

ਕਿਆ ਤਕਦੀਰੋਂ ਕੋ ਮਿਲਾ ਤੇਰੀ ਤਦਬੀਰੋਂ ਸੇ
ਕਿਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤੇਂ ਅਬ ਭੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਜੀਣੇਂ ਕੋ?

ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਦੋਬਾਰਾ ਆਣੇ ਕੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕੈਸੇ ਕਰੇਂ
ਫ਼ਕਤ ਹਸਰਤ ਸੇ ਕਿਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਬ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਜੀਣੇਂ ਕੋ?

ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਸ਼ਾਮ ਔਰ ਹਾਦਸੋਂ ਕਾ ਹਜੂਮ
ਅਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂਗੇ ਦੁਆ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਜੀਣੇਂ ਕੋ?

ਵੋਹ ਅਬ ਭੀ ਦੇਤੇ ਹੈਂ ਹਮੇਂ ਦੁਆਏਂ ਜੀਣੇ ਕੀ
ਤੋ ਫਿਰ ਉਨਕੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਆ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਜੀਣੇਂ ਕੋ?

ਅਗਰ ਹਮ ਜ਼ਖਮੋਂ ਕੋ ਸੀਨੇ ਕੀ ਤਮੰਨਾਂ ਕਰਤੇ ਭੀ ਤੋ ਕੈਸੇ ਕਰਤੇ
ਕਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਖਮ ਹੀ ਹਾਸਿਲ ਥੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਜੀਣੇਂ ਕੋ?

– ਡਾ. ਰਾਜੇਸ਼ ਕੇ ਪੱਲਣ

 

Check Also

ਪਰਵਾਸੀ ਨਾਮਾ

ਗਿੱਲ ਬਲਵਿੰਦਰ +1 416-558-5530 TORONTO ਦਾ ਮੌਸਮ Toronto ਸ਼ਹਿਰ ‘ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਈ, ਦਿਨ ਖਿੜ੍ਹੇ-ਖਿੜ੍ਹੇ …